Svetainės struktūra Mano VGTU Medeinė

Pasiekimai

Lietuvos mokslų akademijos premijų laureatai:
 
2013 metais
Gintaris Kaklauskas už darbų ciklą „Inovatyvūs armuoto betono kompozito fizikinio modeliavimo būdai ir jų taikymas skaitiniuose projektavimo metoduose (1998–2012)“.
 
2010 metais
Genadijus Kulvietis (kartu Ramučiu Petru Bansevičiumi ir  Piotru Vasiljevu) už darbų ciklą „Pjezomechaninės sistemos: teorija ir taikymai (19962009)“. Pateikė Kauno technologijos universiteto senatas, Vilniaus Gedimino technikos universiteto senatas, Vilniaus pedagoginio universiteto senatas.

2009 metais
Vytautas Giniotis, Albinas Kasparaitis (kartu su Algimantu Marceliu Barakausku, Sauliumi Kaušiniu) už darbų ciklą „Precizinės mechatroninės matavimo sistemos – tyrimas, sukūrimas, taikymas“. Pateikė Vilniaus Gedimino technikos universiteto senatas, Kauno technologijos universiteto senatas, Lietuvos pramonininkų konfederacija.

2008 metais
Rimantas Belevičius, Rimantas Kačianauskas (kartu su Rimantu Barausku) už vadovėlį „Baigtinių elementų metodo pagrindai“ ir mokslo darbų ciklą „Baigtinių elementų metodas: modeliai ir taikymai (1988–2007 m.)“. Pateikė Vilniaus Gedimino technikos universiteto senatas, Kauno technologijos universiteto senatas.

2007 metais
Vladas Vekteris už darbų ciklą „Mechatroninės mašinų inžinerijos tribologinių sistemų tyrimai (1984–2006 m.)“. Pateikė Vilniaus Gedimino technikos universiteto senatas.

Petras Petroškevičius, Jonas Skeivalas, Algimantas Zakarevičius ir Eimuntas Kazimieras Paršeliūnas už darbų ciklą „Lietuvos geodezinio pagrindo sukūrimo ir plėtros Europos lygmenyje technologijų tobulinimas ir taikymai (1990–2006 m.)“. Pateikė Vilniaus Gedimino technikos universiteto senatas.

2006 metais
Donatas Jonas Sidaravičius (kartu su Edmundu Montrimu, Valentu Gaideliu, Vygintu Jankausku, Vytautu Getaučiu) už darbų ciklą „Organinė optoelektronika: naujos organinės medžiagos, fotoreceptoriai ir fizikiniai reiškiniai juose (1980–2005 m.)“. Pateikė Vilniaus universiteto senatas, UAB „Tikslioji sintezė“.

Albertas Čaplinskas už darbų ciklą „Programų sistemų inžinerija: didelių programų sistemų kūrimo metodai, technologijos ir priemonės (1973–2005 m.)“. Pateikė Matematikos ir informatikos instituto taryba.
 
Benediktas Čėsna, Petras Vaitiekūnas (kartu su Leonu Vaidotu Ašmantu),  už darbų ciklą „Šilumos ir masės mainų intensifikavimas ir dėsningumų nustatymas energetiniuose įrenginiuose (1975–2005 m.)“. Pateikė Lietuvos energetikos instituto taryba, Vilniaus Gedimino technikos universiteto senatas.

Donatas Čygas ir Alfredas Laurinavičius už darbų ciklą „Automobilių kelių ir gatvių tiesybos technologijų eksperimentiniai tyrimai ir taikymas (1993–2005 m.)“. Pateikė Vilniaus Gedimino technikos universiteto senatas, asociacija „Lietuvos keliai“, Lietuvos nacionalinė vežėjų automobiliais asociacija „Linava“. 
 
2005 metais
Valentin Antonovič (kartu su Stasiu Algimantu Goberiu ir Albertu Gimbučiu) už darbų ciklą „Pramoninių šiluminių agregatų išklojų ilgaamžiškumo ir efektyvumo problemų sprendimai (1989–2004 m.)“. Pateikė Vilniaus Gedimino technikos universiteto Termoizoliacijos instituto taryba, Vilniaus Gedimino technikos universiteto senatas, AB „Mažeikių nafta“, Lietuvos pramonininkų konfederacija.
 
2004 metais
Edmundas Kazimieras Zavadskas ir Artūras Kaklauskas už darbų ciklą „Statybos šakos modeliavimas (metodai, modeliavimas, sprendimų paramos ir informacinės sistemos, internetinės technologijos, praktiniai taikymai) (1996–2003 m.)“. Pateikė Vilniaus Gedimino technikos universiteto senatas.

Jurgis Vanagas už darbų ciklą „Vilniaus ir Kauno dvimiestis: Lietuvos didmiesčių urbanistinės sandaros ir plėtros modeliavimas (1969–2003 m.)". Pateikė Vilniaus Gedimino technikos universiteto senatas, Lietuvos pramonininkų konfederacija, UAB „Urbanistika“.

Vladas Algirdas Bumelis (kartu su Mykolu Mauricu, Vytautu Naktiniu, Jonu Henriku Pesliaku) uš darbų ciklą „Terapiniai rekombinantiniai baltymai ir jų panaudojimas medicinoje (1983–2003 m.)". Pateikė Vilniaus Gedimino technikos universiteto senatas, UAB „SICOR Biotech“ direktorių komitetas.

2003 metais
Šarūnas Raudžius už darbų ciklą „Statistiniai ir neuroniniai klasifikatoriai: integruoto panaudojimo technologijos (1967–2002 m.)“. Premijai pristatė Matematikos ir informatikos institutas.

Bonifacas Vengalis už darbų ciklą „Mikrostruktūrų ir sparčiųjų elektroninių vyksmų tyrimas chalkogeniduose, superlaidžiuose kupratuose bei manganituose (1980-2002 m.)“. Premijai pristatė Puslaidininkių fizikos institutas.
 
2002 metais
Vytautas Jonas Stauskis už darbų ciklą "Salių akustikos tyrimai, inžineriniai sprendimai ir jų realizavimas (19772001 m.).
 
2001 metais
Ipolitas Zenonas Kamaitis už darbų ciklą Pastatų ir inžinerinių statinių būklės tyrimai, renovacija ir ilgaamžiškumo didinimas (19702000 m.). Pateikė Vilniaus Gedimino technikos universiteto senatas.
 
2000 metais
Adolfas Baublys, Ramūnas Palšaitis  už darbus Lietuvos transporto sistemos formavimo strategija: teoriniai ir metodiniai aspektai (19881999 m.). Pateikė Vilniaus Gedimino technikos universiteto senatas.
  • Puslapio administratoriai:
  • Jelena Kabulova
  • Jurgita Kunigonienė
  • Daiva Versekėnienė
  • Vaiva Norkevičiūtė
  • Vilma Purienė
  • Eglė Kirliauskaitė
  • Dovilė Juršytė
  • Justė Kareivaitė
  • Agnė Augustinaitė
  • Liucilė Vervečkaitė